user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Maskinentreprenörernas stöldrapport

Foto: Ryno Quantz

Maskinentreprenörernas bransch är hårt drabbad av stölder. Maskiner, tillbehör, verktyg och diesel stjäls kontinuerligt. För att belysa problemet med stölder i branschen, och öka förståelsen för hur det drabbar vanliga företagare, kommer ME sedan 2021 ut med en stöldrapport.

Många maskinentreprenörer utsätts regelbundet för stölder, något som får stora konsekvenser för de drabbade företagen.

Förutom kostnaden för att ersätta det som blivit stulet uppkommer ofta långt större kostnader som följd av stölderna. Det kan handla om förstörda maskiner som måste repareras eller ersättas, liksom försenade eller inställda uppdrag. Det kan också handla om att man undviker att åta sig uppdrag som man därmed går miste om. Utöver det tillkommer företagens kostnader för brottsförebyggande åtgärder vilket tillsammans med övriga kostnader blir stora summor.

Så tar vi fram stöldrapporten

För att öka förståelsen för hur stölder drabbar vanliga företagare låter ME sedan 2021 undersökningsföretagen Navet Analytics AB genomföra telefonintervjuer med ett urval av medlemsföretagen.

Maskinentreprenörerna är indelade i fyra olika regioner, från region 1 i norr till region 4 i söder. Det är lika många medlemsföretag från varje region som intervjuas i rapporterna.

Läs den senaste rapporten

Sammanfattning av stöldrapporten från 2023

Maskinentreprenörernas stöldrapport 2023 (pdf 1,66 MB)

Tidigare rapporter

2022

Sammanfattning av stöldrapporten från 2022

Maskinentreprenörernas stöldrapport 2022 (pdf 908 kB)

2021

Sammanfattning av stöldrapporten från 2021

Maskinentreprenörernas stöldrapport 2021 (pdf 448 kB)

Uppdaterad den 10 oktober 2023