user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Maskinentreprenörernas stöldrapport

Foto: Ryno Quantz

Maskinentreprenörernas bransch är relativt hårt drabbad av stölder. Maskiner, tillbehör, verktyg och diesel stjäls kontinuerligt. För att belysa problemet med stölder i branschen, och öka förståelsen för hur det drabbar vanliga företagare, kommer ME sedan 2021 ut med en stöldrapport.

Många maskinentreprenörer utsätts regelbundet för stölder, något som får stora konsekvenser för de drabbade företagen.

Förutom kostnaden för att ersätta det som blivit stulet uppkommer ofta långt större kostnader som följd av stölderna. Det kan handla om förstörda maskiner som måste repareras eller ersättas, liksom försenade eller inställda uppdrag. Det kan också handla om att man undviker att åta sig uppdrag som man därmed går miste om. Utöver det tillkommer företagens kostnader för brottsförebyggande åtgärder vilket tillsammans med övriga kostnader blir stora summor.

Så tar vi fram rapporten

För att öka förståelsen för hur stölder drabbar vanliga företagare låter ME sedan 2021 undersökningsföretagen Navet Analytics AB genomföra telefonintervjuer med ett urval av medlemsföretagen.

Maskinentreprenörerna är indelade i fyra olika regioner, från region 1 i norr till region 4 i söder. Det är lika många medlemsföretag från varje region som intervjuas i rapporterna.

Stöldrapport 2022

Rapporten från 2022 visade att 55 procent av de tillfrågade medlemsföretagen drabbades av stöld under 2021. Det var en kraftig ökning jämfört med föregående år. Intervjusvaren visade också på ett mycket lågt förtroende för polisens arbete.

Sammanfattning av stöldrapporten från 2022

Maskinentreprenörernas stöldrapport 2022 (pdf 908 kB)

Stöldrapport 2021

Rapporten från 2021 visade att en tredjedel av medlemsföretagen råkat ut för stölder under 2020. Närmare två av tre stölder handlade om drivmedel. Utöver stöld av drivmedel svarade var fjärde till var femte maskinentreprenör att man blivit bestulen på teknisk utrustning.

Sammanfattning av stöldrapporten från 2021

Maskinentreprenörernas stöldrapport 2021 (pdf 448 kB)

Publicerad den 31 augusti 2022