user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Din partner i arbetsgivarfrågor

ME hjälper dig i förhandlingarna

Läs mer

Kontakta rådgivningen

Telefon: 010-256 99 99 eller e-post: radgivning@me.se.

Läs mer

Cementkrisen

Vad händer och hur påverkar cementkrisen dig?

Safe Construction-kurs

Gå utbildningen. Krav på godkänt resultat från 1 juli

Omarbetat leveransavtal

Maskin 03 blir Maskin 21

Anläggningsmaskinindex

Nya tabeller beskriver kostnadsutvecklingen

Vi är organisationen för landets företagare
med anläggningsmaskiner

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. Läs mer

Jag vill bli medlem

 

ME tycker till

ME tycker till om klimatkrav vid hantering av massor

MILJÖ. Upphandlingsmyndigheten kom under sommaren med ett nytt förslag på klimatkrav, denna gång gällande masshantering. ME har läst förslaget och kommit med synpunkter. Bland annat ser vi positivt på att ha en massdispositionsplan i projekteringsskedet, men menar att det är otydligt hur kraven ska värderas vid upphandling.

Branschanpassade kurser

Genom ditt medlemskap i ME har du tillgång till ett brett utbud av branschanpassade kurser. Som medlem i Maskinentreprenörerna har du rabatt på kursavgiften.

Bli medlem i ME

ME bevakar arbetsgivar- och branschfrågor åt dig. Dessutom får du tillgång till juridisk hjälp, inköpsrabatter, utbildning, försäkringar, tidningen Maskinentreprenören med mera.

Få svar direkt

Våra rådgivare svarar på frågor om kollektivavtal, arbetsrätt och branschfrågor. ME-rådgivningen är öppen måndag-fredag 08:00-16:00. Ring eller skicka e-post (radgivning@me.se)