user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME hjälper dig i ditt företagande

Vi ger dig stöd i bransch- och arbetsgivarfrågor

Läs mer

Kontakta rådgivningen

Telefon: 010-256 99 99 eller e-post: radgivning@me.se.

Läs mer

När bränslepriserna förändras

Det här kan du göra

Dieselstölderna ökar

Så här kan du försvåra för tjuven

Chans att bli leverantör åt Trafikverket

Sista anbudsdag 26 augusti

Avtalsrörelsen 2023

Delta i våra förhandlingsdelegationer

Vi är organisationen för landets företagare
med anläggningsmaskiner

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. Läs mer

Jag vill bli medlem

 

Ta hjälp av ME-Index

ME-Index hjälper dig att följa förändringar av kostnader för maskiner, förare och bränsle när du har avtal som löper över längre perioder. Här kan du läsa frågor och svar om vårt anläggningsmaskinindex och se en kort film om hur du kan använda dig av det i din verksamhet.

När bränslepriserna förändras

Drivmedelspriserna fortsätter att variera kraftigt. ME arbetar kontinuerligt med att påverka beslutsfattare kring vad detta innebär för branschen. I ett utmanande läge finns det ändå flera saker du som medlem kan göra för att påverka din situation.

Cementkrisen

Cementa kan fortsätta bryta kalksten i Slite enligt det tillfälliga tillstånd de har fram till 31 december. De har nu lämnat in en ansökan för ett 4-årigt tillstånd, men det råder stor osäkerhet om ett nytt tillstånd hinner godkännas innan årsskiftet.

Kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina orsakar stort mänskligt lidande och får konsekvenser för den globala ekonomin och näringslivet. ME följer utvecklingen tillsammans med Svenskt Näringsliv. Vi har också samlat länkar till andra sidor med nyttig information.