user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

APL – bra för branschen, bra för dig

Foto: ME

Att ta in en APL-elev från ME-skolan i företaget är ett bra sätt att lära känna en blivande maskinförare. Du hjälper eleven omsätta sina teoretiska kunskaper i verkligt arbete. Fungerar ni bra ihop finns möjlighet att anställa eleven efter examen. Kan du erbjuda en APL-plats? Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig inom kort.

Arbetsplatsförlagt lärande ger duktiga maskinförare

För att en maskinförarelev ska fungera i arbetslivet är det viktigt att de kunskaper de får från skolan kompletteras med "på plats"-erfarenhet hos ett entreprenadföretag. Detta kallas APL (arbetsplatsförlagt lärande) och är en självklar och integrerad del i utbildningen på ME-skolan. Tidigare kallade vi dessa elever "praktikanter" (och kanske lever den termen ännu kvar) men nu heter det alltså APL-elev. Alla våra elever får minst 15 veckor APL.

Vad är tanken med APL?

APL är den blivande maskinförarens första kontakt med arbetsmarknaden. Eleven ska få en så bred bild som möjligt av verksamheten, allt från planering till att köra maskin. Det finns inget krav på att en elev från bygg- och anläggningsprogrammet ska sitta i maskin när de är ute på APL, det avgör handledaren på företaget.

APL är ett nära samarbete mellan företag och skolan. Det görs kontinuerliga avstämningar med ansvarig lärare för att se hur många delar av utbildningsplanen som det funnits möjlighet att utföra på APL:en. Målet är att eleven ska få känna på verkligheten i branschen och du som företag ska guida eleven genom verksamhetens vardag.

Kostnadsfri och branschanpassad handledarutbildning

För att du ska kunna ge en så bra APL-plats som möjligt behöver företaget ha en handledare som stöttar och hjälper eleven. Det är inget krav att handledaren ska ha en handledarutbildning, men det underlättar. Handledarutbildningar erbjuds dels av Skolverket, dels av BYN.

Vi rekommenderar BYN:s handledarutbildning, eftersom den är branschspecifik. Utbildningen är kostnadsfri och sker på distans. Med jämna mellanrum anordnas utbildningen också fysiskt på olika platser i landet.

Handledarutbildning hos BYN

Hjälp branschen – och dig själv

Vi vet att det tar tid att ta hand om APL-elever. Eleven kommer att behöva ditt stöd. Men om du eller någon av dina anställda går handledarutbildningen får företaget ut mer av APL-tiden. Det blir en bra investering på minst tre områden när ditt företag gör plats för APL-elever och ser till att de har goda handledare:

  • Du gör en insats för branschen. Behovet av maskinförare är stort. Du och ditt företag är en del av lösningen.

  • Du kan handplocka de bästa APL-eleverna till din verksamhet när de är klara. Då vet du precis vad de har tränat på och kan göra, redan innan de börjar.

  • Dina medarbetare får en utbildning som höjer deras kompetens och som gör att ditt företag får ut mer av varje APL-timme.

APL är bra för branschen, bra för eleverna och bra för dig som maskinentreprenör. 

APL är en möjlighet att anställa nya duktiga förare

Pelle Johansson, medlem hos oss på ME, har tagit emot elever för APL och har även anställt personal den vägen. Vi bad Pelle berätta om fördelarna med att erbjuda APL-plats.

Läs intervjun med Pelle 

Kan du erbjuda en APL-plats?

Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig inom kort.

Har möjlighet att ta APL-elev för:

 

Uppdaterad den 10 oktober 2023