user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Komvuxutbildning till maskinförare

Efterfrågan på maskinförare är stor. Vår utbildning är nära kopplad till branschens företag och gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du få ett fritt och roligt jobb i en bransch i stark utveckling.

Att bli maskinförare

Att bli maskinförare är en omväxlande utbildning. Du får bland annat lära dig att:

  • Köra hjullastare och grävmaskin.
  • Bygga vägar och husgrunder.
  • Gräva och lägga vatten- och avloppsledningar.
  • Lasta och lossa olika typer av gods och material.
  • Läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten.
  • Arbeta med laser- och GPS-utrustning.

Ett genomgående tema under hela utbildningen är säkerhet, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter när du utför olika arbetsmoment. Kurslängden är 30 veckor.

Kursplan för maskinförarutbildningen

Du lär dig med moderna maskiner

Under utbildningen till anläggningsmaskinförare lär du dig köra och underhålla anläggningsmaskiner så som grävmaskin och hjullastare. Du lär dig att bygga vägar och husgrunder, lasta olika typer av material och att gräva och lägga vatten- och avloppsledningar. Dessutom får du arbeta med laser och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering.

ME-skolan är skolan för dig som vill ha de bästa förutsättningarna under utbildningen. Vi har moderna maskiner från Caterpillar, så att du alltid får jobba med den senaste tekniken och med en variation av maskintyper. Vi har också många lärare på våra skolor, så att du alltid kan få hjälp eller ställa frågor.

Utbildning på flera orter

Utbildningen finns på nio orter. Om du inte bor i den kommun utbildningen finns, kan du ändå få utbildningen godkänd av din egen kommun.

Maskinförarutbildning i Uppsala

Maskinförarutbildning i Bålsta (Håbo)

Maskinförarutbildning i Varberg

Maskinförarutbildning i Örebro

Maskinförarutbildning i Skellefteå

Maskinförarutbildning i Svalöv

Maskinförarutbildning i Linköping

Maskinförarutbildning i Kiruna

Maskinförarutbildning i Söderhamn

APL hos branschföretag

Under utbildningen gör du arbetsplatsförlagt lärande (APL) i sammanlagt 3–4 månader. Det ger dig en bra inblick i branschen samtidigt som du knyter viktiga kontakter inför ditt kommande yrkesliv. Under APL-tiden har du en handledare på företaget som hjälper dig att komma in i företagets rutiner och delar med sig av sin erfarenhet och ger råd och tips.

Branschens viktiga behörighetsutbildningar ingår

I kursplanen ingår även de behörighetsutbildningar som branschen efterfrågar: APV 1-2 (Arbete på väg) och ADR-S 1.3 (transport av farligt gods). 

Inför utbildningen

För att kunna söka behöver du uppfylla förkunskapskraven. Du kommer behöva köpa en del material, men kan söka studiebidrag och studielån för att finansiera dina studier.

Förkunskaper

Du behöver vara 20 år eller äldre och ha B-körkort. Du behöver också vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Kostnader och utrustning

Du behöver betala 2 000 kronor för läromedel. Du måste också skaffa skyddsskor och varselkläder (de neongula arbetskläderna) klassificerade för klass 3.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Du kan söka studiebidrag och studielån hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Sök studiestöd hos CSN

Ansökan

Ansökan till utbildningen sker genom din hemkommuns webbplats.

Efter utbildningen

För att få ditt yrkesbevis och kunna köra själv behöver du gå som lärling efter utbildningen. Du måste själv söka anställning som lärling och får lärlingslön under tiden du arbetar. Lärlingstiden är över när du har gjort en kvalificeringstid på 24 månader.

Uppdaterad den 25 augusti 2023

Relaterat innehåll