user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Möt Dennis Nyberg

Foto: Tommy Östman

"Jag tror att vi företag är starkare om vi arbetar tillsammans". Dennis arbetar på Kranbolaget och han ser bara fördelar med sitt medlemskap och rekommenderar alla som äger en maskin att gå med.

Varför är du medlem i ME?   

– Jag tror att vi företag är starkare om vi arbetar tillsammans. Kollektivavtalet är också en viktig del av vårt medlemskap.

Vad uppskattar du mest med medlemskapet?

– Arbetsrätten, rådgivningen och nätverket.  

Vad engagerar dig mest i branschen?  

– Branschfrågor gällande kranar och lyftande maskiner. 

Hur tror du vi kan locka fler till branschen?   

– Genom att belysa medlemskapets fördelar ytterligare. Skapa ett tydligt exempel på fördelarna för ett exempelföretag.

Vad är det största hinder branschen står inför?

– Byråkrati och osund konkurrens. Orimliga beställarkrav som bara drabbar seriösa företag. 

Vad betyder yrkesstolthet för dig?  

– Utan yrkesstolthet kan man inte utföra kvalitet. Kvalitet är det där extra engagemanget man får av professionella förare och aktörer, det bygger på yrkesstolthet. 

Vad gillar du mest med ditt jobb?  

– Att lösa andras problem på ett säkert, effektivt och professionellt sätt. 

Vad är dina tankar kring miljö och hållbarhet?  

– Miljö är mycket viktigt. Men många miljökrav är illa underbyggda av forskning och analys. Mycket är bara byråkrattrams av individer med bristande branschkunskap. De förstår inte faktiskt miljöbelastning, utan ser endast till den egna miljökalkylen. Ökade totala utsläpp tycks vara underordnat, egna påhittade projektberäkningar av miljöbelastning. Vi tvingas till högre utsläpp, på grund av miljöregler!?

Uppdaterad den 11 maj 2022