user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Möt Jerry Magnusson

Foto: Per Kristiansen

"Jag uppskattar organisationens engagemang." Jerry Magnusson är vd på Bäckström Stockholm AB som är en maskin- och transportförmedling med cirka 40 anställda och cirka 200 enheter, egenägda och underleverantörer.

Varför är du medlem i ME?

– Vi har som bolag varit medlem i ME sedan 1999 på grund av att det är vår branschs arbetsgivarförbund helt enkelt.

Vad uppskattar du mest med ditt medlemskap i ME?

– Organisationens engagemang till att börja med. För mig och oss är den ett stöd vi lutar oss mot inom många frågor, både högt och lågt. De tjänstemän vi har kontakt med är både kompetenta och hjälpsamma. ME är även ett sätt för mig att hålla oss "ajour" med vad som händer utanför vår egen bubbla i form av tidningen och övrig information som på olika sätt presenteras i sociala medier, utskick eller föredrag.

– Men den viktigaste delen i detta medlemskap är att om jag själv på något sätt vill påverka eller förändra vår bransch till det bättre talar jag med min röst och våra 200 arbetstillfällen. Förankrar jag samma fråga i ME så talar ME för frågan med mer än 20 000 arbetstillfällen under sina vingar vilket gör att vi kollektivt blir tagna på allvar helt enkelt.

Vad engagerar dig mest i branschen?

– Framtiden.

Hur tror du att man kan locka fler till branschen?

– Vi behöver bli mer attraktiva både som arbetsgivare och bransch. Vi behöver acceptera att tiderna förändras och att vi inte kan stå bredvid och titta på och "sura". Världen förändras och vi med den. ME har enligt mitt tycke redan sedan några år påbörjat en bra kampanj för att locka tillväxt till skolan och därmed branschen, men vi som arbetsgivare måste göra vår del gällande bland annat APL så att ungdomarna får en bra första upplevelse i det karriärsvalet.

– Vi som arbetsgivare behöver även bli bättre på att framför allt anställa lärlingar och påverka våra kunder till förståelsen om att utan lärlingar får vi helt enkelt ingen tillväxt. Om utbildningen, praktiken och en framtida arbetsgivare tillsammans ser till att vår tänkta maskinist får en intressant, trygg och välkomnande resa in i arbetslivet är jag säker på att ringarna på vattnet sprider sig fort.

Vad är det största hindret vår bransch står inför, tror du?

– För mig tror jag osäkerheten kring vilken typ av förbränningsmotor och drivmedel till densamma som ska gälla fram till 2040. Investeringsviljan bedömer jag finns över hela Sverige men vi vet helt enkelt inte vad vi ska investera i.

Vad betyder yrkesstolthet för dig? 

– Att titta tillbaka på utfört arbete oavsett vad man gör och själv känna sig nöjd med sin insats och veta att det är rätt gjort. Ett stort plus är så klart om även kunden delar den åsikten.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att jag har den stora förmånen att få vara med och utveckla både personal och organisation samt mig själv på samma gång. Att få vara med när det går både bra och dåligt, högt eller lågt är både utmanande och tillfredsställande. Det är mycket sällan tråkigt.

Hur går dina tankar kring miljö och hållbarhet? 

– Jag tänker att det nu är något vi som jordbor inte längre kan vifta bort utan en faktisk verklighet. Hur det sedan på bästa sätt ska hanteras anser jag att det i första hand är människor som är bildade i frågan som bör lägga en plan för vår planets och vårt lands förhållningssätt till detta.

– I den lilla skålen där vårt företag simmar gör vi det vi kan i form av ny teknologi och bränslesnåla enheter, biologiskt nedbrytbara oljor med mera. Men för att sätta en buckla i vår branschs miljöpåverkan tänker jag att vi behöver en bättre plan från våra folkvalda politiker som gör det miljömässigt hållbart och ekonomiskt försvarbart att bedriva verksamhet.

Vad hoppas du få se för utveckling i branschen framöver?

– Jag hoppas att vi får en tydligare beskrivning av hur "mellantiden" ska hanteras. Det vill säga tiden från nu fram till att vi ska vara klimatneutrala. Det är enligt min mening nyckeln som låser upp folks oro och rädsla för att investera och fortsätta bedriva denna verksamhet som faktiskt är vital för vårt samhälle.

Publicerad den 10 maj 2022