user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Så här arbetar vi i regionerna

Vi är en medlemsstyrd organisation där du som medlem kan vara med och påverka genom att engagera dig i det lokala arbete som sker i våra regioner. Ta kontakt med regionsamordnaren om du vill engagera dig!

Maskinentreprenörerna är indelade i fyra regioner. Varje region leds av regionstyrelsen som består av förtroendevalda medlemmar. Medlemmarna i regionen röstar fram regionstyrelsen. Du som medlem kan vara med och påverka genom arbetet i regionerna och regionstyrelsen. Ta kontakt med regionsamordnaren!

Påverkan och aktiviteter i regionerna

I regionen arbetar vi lokalt med påverkansarbete och medlemsaktiviteter. Vid behov lyfter regionstyrelsen lokala frågor till förbundsstyrelsen. Regionen väljer också ombud till förbundsstämman som i sin tur utser Maskinentreprenörernas förbundsstyrelse.

Regionstyrelsernas arbete

Regionstyrelsen i varje region fokuserar på medlemsaktiviteter, lokalt och regionalt påverkansarbete samt aktiviteter och frågor som skapar medlemsnytta. Styrelserna har möjlighet att prioritera arbetsuppgifter för att nå så stor medlemsnytta som möjligt. De planerar och följer upp lokala frågor och aktiviteter i regionens verksamhetsplan. I varje regionstyrelse finns kompetens kring demokratifrågor, mötesteknik och kommunikation/retorik eftersom det krävs för ett lokalt påverkansarbete.

Länsrepresentanter arbetar med lokala aktiviteter

Länsrepresentanterna tar fram förslag på och koordinerar lokala aktiviteter. När det behövs initierar och genomför de även lobbying i sitt län. De är huvudkontorets kontaktperson i frågor som rör länet och är ansiktet utåt för rekrytering inom länet. De ansvarar för lokal omvärldsbevakning och för att informera och sprida kunskap och kompetens i regionstyrelsen.

Beroende på länets geografiska storlek och antal medlemsföretag kan det finnas fler representanter för ett län. En styrelseledamot kan också i undantagsfall representera flera län.

Ta kontakt med regionsamordnaren om du vill engagera dig i vårt gemensamma arbete!

Region 1

Region för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Kontakta region 1

 

Region 2

Region för Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppland, Stockholm, Södermanland och Gotland.

Kontakta region 2

 

Region 3

Region för Västra Götaland, Värmland, Örebro och Halland.

Kontakta region 3

 

Region 4

Region för Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötland.

Kontakta region 4