user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Underhållet kan inte vänta

Byggföretagens konjunkturrapport varnar för att krisen inte är över. Särskilt hårt drabbad av lågkonjunkturen är bostadssektorn inom bygg- och anläggningsbranschen.

Höga byggkostnader, fallande bostadspriser och högre räntor har gjort att både produktionen av och efterfrågan på bostäder har sjunkit markant.

Även om räntesänkningar på sikt kommer underlätta för byggbranschen krävs det åtgärder här och nu. Det är därför dags att sätta skopan i marken redan under 2024, så bygg- och anläggningsbranschen kan ta sig an försummat underhåll av landets infrastruktur.

– Varken underhållet av infrastrukturen eller bygg- och anläggningsbranschen kan vänta ut dagens kris. Nu gäller det att börja beta av landets stora infrastrukturskuld och undvika att bygg- och anläggningsbranschen krymper, säger Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson i en kommentar till Byggföretagens nya konjunkturprognos.

– En växande bygg- och entreprenadbransch är en förutsättning för att förverkliga Sveriges framtidsutmaningar. Det debatteras för tok för lite om hur branschen ska kunna växa, så ett minimum är att regeringen gör vad den kan för att den i alla fall inte ska minska.

Byggföretagens konjunkturrapport

Publicerad den 27 mars 2024