user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME:s nya ordförande: "På vissa områden måste vi vara lite mer snabbfotade"

Peter Flygt, ordförande i ME. Foto: Ryno Quantz

När ME höll sin årliga förbundsstämma den 1 juni valdes en ny ordförande. Det blev Peter Flygt som fick ta över stafettpinnen efter Magnus Persson. Vad hoppas han på för organisationens räkning? Mer opinionsbildning – och ett lite högre tempo.

Peter Flygt driver och äger Flygts Gräv & Transport i Norrköping. Som medlem och förtroendevald i ME har han många års erfarenhet. Han har varit ledamot i regionstyrelserna i region 4 och gamla region öst, och ingått i förbundsstyrelsen länge. I den nya, mer offentliga rollen som ordförande, går han in med en känsla av "ödmjukhet och stor respekt".

– Jag hoppas och tror att våra medlemmar ska kunna känna en trygghet i att ha mig vid rodret.

För den som är nyfiken, kan du berätta något som många kanske inte vet om dig?

– Redan på 90-talet var jag aktiv i vad som då kallades för ME:s ungdomsråd. Det var ett forum för unga entreprenörer där man fick vara max 30 år.

Peter berättar att det känns roligt att ha fått följa ME så länge och se hur förbundet utvecklats. Vad gäller branschen i stort hoppas han få se en utveckling inom ME:s stora fokusområden: samhällsbyggande, marknadsförutsättningar, kompetensförsörjning och klimat och miljö.

– Vår bransch är samhällsbyggare. Vi bygger samhället och behöver ha rätt förutsättningar för att kunna ta det ansvaret. För att få till sådana förutsättningar är det många delar som ska samverka till en helhet, allt ifrån företagsklimat till minskad brottslighet till att göra omställningen för klimatet genomförbar – för att ge några exempel.

ME:s prioriterade områden

Hur ser du på din och styrelsens roll när det gäller att vara med och skapa den utveckling branschen behöver?

– Vi i styrelsen ska samla in information från medlemmarna, från tjänstemannaorganisationen och från omvärlden, och skapa en prioriteringsordning för ME.

Vad som är viktigast för ME som organisation är inte nödvändigtvis samma sak som vad som är viktigast för ordföranden i ME eller för en enskild medlem, menar Peter. Och för ME finns många viktiga frågor att ta tag i.

– Det är lätt att titta på de frågor som är nära en själv, men i min roll som ordförande är det viktigt att se bredare och större på frågorna.

Förbundet ska fortsätta jobba med opinionsbildning och påverkan, och bli ännu bättre på det, tycker Peter. Som exempel lyfter han kampanjen "Nu ställer vi maskinerna", där ME i vintras på tre dagar samlade över 2 200 underskrifter för sänkta bränsleskatter, som sedan överlämnades till regeringen.

– På vissa områden behöver ME vara lite mer snabbfotade och ha ett lite högre tempo som organisation. Vi måste våga ge oss ut i det okända.

Till sist: vilken är medlemsföretagens största utmaning just nu, tycker du?

– Det är konjunkturläget som är mest utmanande här och nu. Hållbarhetsomställningen är en utmaning på lite längre sikt, den är påbörjad, men delar ligger ännu framför oss.

Publicerad den 8 juni 2023