user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Bli medlem i Maskinentreprenörerna

Antal årsanställda förra året avser medelantalet anställda under förra året förutom VD, ägare och ägares familjemedlemmar.

Uppgiften kan hämtas från årsredovisningen eller genom att ta totalt arbetade timmar under förra året och dividera med 1625 timmar (normalarbetstiden).

Man kan även räkna samman antalet arbetade månader under förra året och dividera med 12.

Lönesummor avser förra årets löner. De ska inkludera löner till VD, ägare och familjemedlemmar och anges i tusentals kronor.

Vilket kollektivavtal som ett ME-företag med blandad verksamhet inom både bygg och anläggning ska tillämpa beror på den huvudsakliga verksamhetsinriktningen för företagets maskin- och bilförare.

Uppdelningen mellan avtalsområdena för Maskinföraravtalet (ME-Seko) respektive Entreprenadmaskinavtalet (ME-Byggnads) är överenskommen mellan de centrala parterna och framgår av nedanstående indelning av arbetsobjekt. För verksamhet inom Gruvindustrins avtalsområde finns Gruventreprenadavtalet (ME-IF Metall).

För att företaget ska klassas till rätt avtal behöver du ange på vilken typ av arbetsobjekt företagets maskin- och bilförare huvudsakligen arbetat under de senaste två åren, utifrån nedanstående uppställning. Klassningen uppdateras sedan vartannat år.

Maskinföraravtalet (Seko)

 • Gator och vägar
 • Skogsbilvägar
 • All form av beläggningsarbeten inklusive isoleringsarbeten
 • Trafiklinjemarkering
 • Järnvägar, spårvägar och tunnelbanor
 • Mark- och ledningsarbeten även luftledningar
 • Allt schaktarbete i samband med kabelförläggning
 • Krossningsverksamhet och tillverkning av beläggningsmaterial
 • Avtalet omfattar även med ovanstående sammanhängande rengörings- städnings- och andra liknande servicearbeten inklusive vinterväghållning, liksom bearbetning av återvinnings- och rest- produkter från verksamhet som omfattas av avtalet
 • Avtalet omfattar även interna transporter som utförs inom arbetsplatsens område enligt ovan

Entreprenadmaskinavtalet (Byggnads)

 • Anläggningsobjekt t ex kraftverk, idrottsanläggningar och flygfält
 • Allt arbete med trä och betong avseende byggande och reparation av vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor
 • Byggande och reparationer av broar, viadukter och trafiktunnlar av betong
 • Mark- och ledningsarbete inom tomtmark, dvs arbeten som har ett tidsmässigt samband med ett avgränsat anläggnings- eller husbyggnadsobjekt
 • Huvudledningar för fjärrvärme och kyla
 • Allt markarbete vid byggande och reparation av dammar, sjöregleringar och farleder
 • Arbete vid pålning, spontning, påldäck och markstabilisering
 • Rörtryckning
 • Rivningsarbeten
 • Borrning för energi och vatten
 • Dykeriarbeten
 • Muddringsarbeten
 • Byggnadsindustrins avtalsområden
 • Arbetet omfattar även med ovanstående sammanhängande rengörings- städnings och andra liknande servicearbeten liksom bearbetning av återvinnings- och restprodukter från verksamhet som omfattas av avtalet
Grundläggande uppgifter
Företagsinformation

Hade du anställda förra året (förutom VD, ägare och familj)?

Nedanstående fält är obligatoriska. Om du behöver hjälp fyller du i kontaktformuläret så ringer vi dig.

Antal årsanställda förra året? ?

Årslönesumma förra året för de anställda, i 1000-tal kronor

Företagets huvudsakliga verksamhet

Maskinverksamhet

Entreprenad

Försäkringsinformation

Kryssa i de företagsförsäkringar du har

Bifoga försäkringsbesked. Tillåtna filtyper är pdf, jpg och png.
Bifoga försäkringsbesked. Tillåtna filtyper är pdf, jpg och png.
Bifoga försäkringsbesked. Tillåtna filtyper är pdf, jpg och png.
Fakturauppgifter

Hur vill du faktureras?

Eventuell fakturaadress?

Får vi kontakta dig för att diskutera vilka andra personer som bör få information från ME?

Maskinentreprenörernas stadgar

Svenskt Näringslivs stadgar

Maskinentreprenörernas etiska policy

Maskinentreprenörernas medlemskriterier

 

Vi är införstådda med att ME kommer att behandla personuppgifter för de kontaktpersoner som anges i ansökan. ME behandlar personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter, befattning och kopplingar till aktiviteter som ME genomför i syfte att kunna administrera medlemskapet och tillhandahålla information och tjänster i anslutning till medlemskapet. Mer information om hur ME behandlar personuppgifter finns i ME:s integritetspolicy där du också kan läsa om vilka rättigheter du har som registrerad.

Antal årsanställda förra året avser medelantalet anställda under förra året förutom VD, ägare och ägares familjemedlemmar.

Uppgiften kan hämtas från årsredovisningen eller genom att ta totalt arbetade timmar under förra året och dividera med 1625 timmar (normalarbetstiden).

Man kan även räkna samman antalet arbetade månader under förra året och dividera med 12.

Lönesummor avser förra årets löner. De ska inkludera löner till VD, ägare och familjemedlemmar och anges i tusentals kronor.

Vilket kollektivavtal som ett ME-företag med blandad verksamhet inom både bygg och anläggning ska tillämpa beror på den huvudsakliga verksamhetsinriktningen för företagets maskin- och bilförare.

Uppdelningen mellan avtalsområdena för Maskinföraravtalet (ME-Seko) respektive Entreprenadmaskinavtalet (ME-Byggnads) är överenskommen mellan de centrala parterna och framgår av nedanstående indelning av arbetsobjekt. För verksamhet inom Gruvindustrins avtalsområde finns Gruventreprenadavtalet (ME-IF Metall).

För att företaget ska klassas till rätt avtal behöver du ange på vilken typ av arbetsobjekt företagets maskin- och bilförare huvudsakligen arbetat under de senaste två åren, utifrån nedanstående uppställning. Klassningen uppdateras sedan vartannat år.

Maskinföraravtalet (Seko)

 • Gator och vägar
 • Skogsbilvägar
 • All form av beläggningsarbeten inklusive isoleringsarbeten
 • Trafiklinjemarkering
 • Järnvägar, spårvägar och tunnelbanor
 • Mark- och ledningsarbeten även luftledningar
 • Allt schaktarbete i samband med kabelförläggning
 • Krossningsverksamhet och tillverkning av beläggningsmaterial
 • Avtalet omfattar även med ovanstående sammanhängande rengörings- städnings- och andra liknande servicearbeten inklusive vinterväghållning, liksom bearbetning av återvinnings- och rest- produkter från verksamhet som omfattas av avtalet
 • Avtalet omfattar även interna transporter som utförs inom arbetsplatsens område enligt ovan

Entreprenadmaskinavtalet (Byggnads)

 • Anläggningsobjekt t ex kraftverk, idrottsanläggningar och flygfält
 • Allt arbete med trä och betong avseende byggande och reparation av vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor
 • Byggande och reparationer av broar, viadukter och trafiktunnlar av betong
 • Mark- och ledningsarbete inom tomtmark, dvs arbeten som har ett tidsmässigt samband med ett avgränsat anläggnings- eller husbyggnadsobjekt
 • Huvudledningar för fjärrvärme och kyla
 • Allt markarbete vid byggande och reparation av dammar, sjöregleringar och farleder
 • Arbete vid pålning, spontning, påldäck och markstabilisering
 • Rörtryckning
 • Rivningsarbeten
 • Borrning för energi och vatten
 • Dykeriarbeten
 • Muddringsarbeten
 • Byggnadsindustrins avtalsområden
 • Arbetet omfattar även med ovanstående sammanhängande rengörings- städnings och andra liknande servicearbeten liksom bearbetning av återvinnings- och restprodukter från verksamhet som omfattas av avtalet

Kontakta mig

Tillbaka till ansökan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig