user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Så fungerar kollektivavtal

Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan facket och arbetsgivarnas organisationer. Ett viktigt syfte med kollektivavtal är att få arbetsfred, det vill säga förhindra konflikter på arbetsmarknaden.

Det finns cirka 685 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Av de avtal som hittills tecknats löper 450 ut under 2023. De avtalen omfattar 202 miljoner anställda (källa Medlingsinstitutet). 

Det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. En arbetstagarorganisation kan dock vidta stridsåtgärder för att få till stånd ett kollektivavtal, varför frivilligheten inte alltid är reell. Saknas kollektivavtal gäller inte vilka arbetsvillkor som helst. Då gäller i stället lagens regler.

Fack och arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal omfattas av fredsplikt. Det innebär att parterna inte får vidta eller delta i stridsåtgärder som strejk, blockad eller lockout så länge avtalet löper.

Ett kollektivavtal gäller alltid för en viss period. Vanligtvis har det varit tre år, men på grund av exempelvis besvärliga ekonomiska lägen har det periodvis löpt ettåriga avtal.

När avtalet går ut måste ett nytt förhandlas fram. Denna process kallas för avtalsrörelse.

Som medlem i ME tillhör du ett eller flera av våra 5 avtalsområden:

Avtalsområden

  • Maskinföraravtalet ME/Seko
  • Entreprenadmaskinavtalet ME/Byggnads 
  • Gruventreprenadavtalet ME/IF Metall
  • Tjänstemannaavtalet ME/Ledarna/Unionen/Sveriges Ingenjörer
  • Torvavtalet ME/IF Metall

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Uppdaterad den 1 februari 2023